ÚOP v Pardubicích
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Litomyšlská expozice a svojanovský obraz sv. Jana Nepomuckého byly nominovány na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

8.4.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace, soutěž, anketa | okres Svitavy | Svojanov - hrad
Litomyšl - expozice 2, foto - P. Kočí 160x120
Stejně jako v uplynulém roce, i letos vyhlašuje Národní památkový ústav cenu nazvanou Patrimonium pro futuro. Nominanty Pardubického kraje budou pro rok 2015 expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti (Regionální muzeum Litomyšl) a obraz sv. Jana Nepomuckého z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově.

 

Návštěvníci Litomyšle obvykle vzpomínají nejen na krásy místního zámku a historického centra, ale také na působivou expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti situovanou v revitalizované barokní budově Regionálního muzea Litomyšl. Muzeum prezentuje nejen archeologické nálezy, 3D modely dokumentující stavební vývoj, historické mapy, ale i stěžejní umělecká díla a artefakty přesahující regionální význam a spoustu dalších cenností a pokladů. V patře se mohou návštěvníci seznámit s muzejní expozicí od dob biskupství do současnosti, kde je vystaven kupříkladu mamutí kel nalezený v Litomyšli, katovský meč, iluminovaný graduál literátského sboru z 16. století, obrovská Müllerova mapa Čech z 18. století, podmalby na skle, originální osobní předměty A. Jiráska, B. Němcové, M. D. Rettigové a dalších osobností nebo staré tisky litomyšlské tiskárny a ruční tisky a štočky Josefa Portmana. Jedinečné jsou předměty technického charakteru jako nejstarší fotoaparát v České republice, funkční replika Křižíkovy obloukové lampy či motocykl ESO 500. Vedle stovek dalších historických artefaktů, zbraní, malovaných střeleckých terčů, středověkých architektonických článků či kuriozit zde nalezneme nejrůznější historické mapy, vyobrazení města i půvabné karikatury Quidona Šimka. Na své si ostatně přijdou i mladší návštěvníci a děti, kteří si mohou vyzkoušet, jak staří kartografové měřili vzdálenosti, ověřit si hravou formou své znalosti historie, obléknout se do replik měšťanského a lidového oblečení z 19. století nebo si zahrát hru Za starého mocnářství.. Odborná komise územního odborného pracoviště NPÚ v Pardubicích proto tuto expozici nominovala v kategorii prezentace hodnot na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Druhým uchazečem o ocenění Národního památkového ústavu je v Pardubickém kraji obraz sv. Jana Nepomuckého z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově. V minulém roce byl obraz vytipován pro výstavu výtvarného umění královéhradecké diecéze v rámci projektu Andělé na návrší v Litomyšli. Při vizuálním průzkumu díla in situ Mgr. Petrem Arijčukem byla potvrzena jeho vysoká kvalita a na základě dlouholetých znaleckých zkušeností v oblasti barokní malby připsal obraz k dílu malíře nizozemského původu Anthona Schoonjanse (1655–1727). Obraz byl následně převezen do ateliéru restaurátorky akad. mal. Hany Vítové. Zde byla při důkladném ohledání objevena signatura Anthona Schoonjanse na zadní straně plátna pod rámem. Schoonjans, vídeňský mistr nizozemského původu, patří k čelným představitelům vídeňské barokní malby a prošel i školením římské barokní malby. Na území České republiky se vyskytuje jen několik jeho maleb, téměř všechny na Moravě. Objev Schoonjansova plátna v hraniční farnosti královéhradecké diecéze proto přináší celou řadu otázek. Oltářní plátna moravských kostelů vytvořil autor pravděpodobně před rokem 1710. Svojanovský obraz je datován kolem roku 1700, a nutno zdůraznit, že toto vročení není bez zajímavosti v otázce ikonografie sv. Jana Nepomuckého. Mohlo by se totiž jednat o dílo spojené s usilovnou snahou o Janovo svatořečení, které se uskutečnilo v roce 1729. Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro byl proto obraz nominován v kategorii objev, nález roku.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se zdařilo, a ocenit ty, kteří se o jednotlivé realizace zasloužili. Komise odborníků, která z řady akcí dokončených v roce 2014 v Pardubickém kraji vybrala dvě nejzajímavější a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola ceny NPÚ, zasedala na územním odborném pracovišti NPÚ v Pardubicích na jaře 2015. Do konce dubna vybraly krajské vítěze a nominovaly je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky) komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ.

Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. S výsledky hodnocení se veřejnost seznámí v září letošního roku při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

Své favority však letos může podpořit i veřejnost, neboť v letních měsících bude spuštěna veřejná anketa. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Vyzýváme proto všechny patrioty Pardubického kraje, aby podpořili naše nominanty v celonárodním klání! Hlasování probíhá od 22. června do 31. srpna na stránkách Národního památkového ústavu: http://www.npu.cz/patrimonium-pro-futuro/2015/vypis

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Pardubickém kraji poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, tzn. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Mimo to zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky, podílí se na jejich evidenci, spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií i dalších odborných podkladů ke kulturním památkám a provozuje veřejně přístupnou, odbornou knihovnu. Odborníci z řad zaměstnanců ústavu se rovněž účastní odborných konferencí, seminářů a kolokvií, participují na přednáškách, komentovaných prohlídkách, programech pro školní kolektivy a dalších aktivitách určených pro veřejnost. Další informace najdete na www.npu.cz, respektive http://www.npu.cz/uop-pa/, případně na Facebooku (Pardubičtí památkáři aneb Novinky nejen z Příhrádku).

Kontakt:

  • Mgr. Zuzana Růžková, NPÚ, ÚOP v Pardubicích (pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka), e-mail: ruzkova.zuzana@npu.cz, tel. +420 724 663 648

(Text zprávy ve formátu PDF)Metadata ke zprávě

Vloženo
8.4.2015 12:47
Vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
památky a veřejnost
číslo
16211
Stránky místa
Galerie obrázků

patrimonium 2015

dne
9. 4. 2015
Možnosti řazení

Litomyšl, foto: P. Kočí

dne: 9. 4. 2015

Svojanov, foto: Farnost Svojanov

dne: 9. 4. 2015

Sv.Jan Nepomucký, foto: P. Arijčuk

dne: 9. 4. 2015
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit