ÚOP v Pardubicích
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vývoj zástavby vesnice Hrušová aneb Krásy české vesnice dnes a před lety

1.4.2015 | přednáška | okres Pardubice | Pardubice
Hrušová 160x101
Již tuto středu 1. dubna v 18 hodin se na Obecním úřadě v Hrušové odehraje přednáška, která představí historii obce a zdejších stavení ve zcela jiném světle. Přijďte si vyslechnout příběh vesnice tak, jak jej zachytily nejen archivní prameny a mapy, ale také terénní průzkumy realizované Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Pardubicích.

Hrušová je místem, kde se doposud poměrně autenticky dochoval velký soubor objektů zděné lidové architektury vystavěných v průběhu celého 19. století. Jde tedy o zajímavou a z historického hlediska velmi hodnotnou urbanistickou situaci. Přednáška Mgr. Jiřího Švece a Mgr. Zuzany Vařekové, odborníků z pardubického pracoviště Národního památkového ústavu, představí historickou zástavbu Hrušové a urbanismus vesnice, respektive dynamiku a podstatu proměn dané obce v průběhu času.

Setkání v Hrušové je jednou z aktivit pořádaných v rámci celorepublikového tématu Národního památkového ústavu nazvaného Krásy české vesnice dnes a před lety. Primárním cílem všech akcí a programů realizovaných v průběhu roku NPÚ i jeho partnery bude představit veřejnosti krásu, rozmanitost a kulturní hodnoty lidového stavitelství i poukázat na smysl a význam péče o jeho zachování a obnovu.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Pardubickém kraji poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, tzn. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Mimo to zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky, podílí se na jejich evidenci, spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií i dalších odborných podkladů ke kulturním památkám a provozuje veřejně přístupnou, odbornou knihovnu. Odborníci z řad zaměstnanců ústavu se rovněž účastní odborných konferencí, seminářů a kolokvií, participují na přednáškách, komentovaných prohlídkách, programech pro školní kolektivy a dalších aktivitách určených pro veřejnost.

Kontakt:

  • Mgr. Zuzana Růžková, NPÚ, ÚOP v Pardubicích (pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka), e-mail: ruzkova.zuzana@npu.cz, tel. 724 663 648


Metadata ke zprávě

Vloženo
31.3.2015 10:43
Vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, architektura, lidová kultura
číslo
16174
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit