ÚOP v Pardubicích
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Dny evropského dědictví v Pardubicích a okolí

6.9 - 14.9.2014 | prohlídka, prezentace ... | okres Pardubice | Pardubice
ehd_logo_jpg 120x120
Výběr z bohaté nabídky aktivit, které proběhnou během Dnů evropského dědictví v Pardubicích i na okolních hradech a zámcích.

 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V PARDUBICÍCH – 14. září 2014Příhrádek – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích a Galerie města Pardubic

Program: 12 až 18 hodin

  • Komentované prohlídky běžně nepřístupných objektů Příhrádku – začátky komentovaných prohlídek: 13, 14.30 a 16 hodin (sraz před kašnou). Pro velký zájem veřejnosti vám i letos Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích zpřístupní běžně nepřístupné historické objekty na Příhrádku. Komentované prohlídky se uskuteční v doprovodu předních pardubických odborníků na památkovou péči a renovaci historických sídel.
  • Archeologické kořeny Příhrádku – komunikační prostor Galerie města Pardubic. Výjimečná jednodenní výstava dochovaných originálních archeologických artefaktů z lokality Příhrádek, kterou doprovodí archivní dokumenty a památková fotodokumentace. Neobvyklé setkání tváří v tvář s tisíciletou historií Příhrádku pro vás k příležitosti Dnů evropského dědictví připravilo oddělení archeologie NPÚ, ÚOP v Pardubicích.
  • Komentované prohlídky výstavou Království za koně v Galerii města Pardubic. Prohlídky časově navazují na komentovanou tour po nepřístupných objektech. Výstava je symbolicky uspořádána v objektu někdejší zámecké konírny na Příhrádku. Přijďte se seznámit s uměleckými díly 20. století i nejaktuálnější tvorbou současnosti na téma vztahu člověka a koně. Výstavu jsme pro vás přichystali k výročí Velké pardubické steeplechase, která se poprvé běžela v roce 1874.
  • Výtvarná dílna pro malé jezdkyně a jezdce v Galerii města Pardubic. Během vaší prohlídky Příhrádku si vaše děti mohou z kartonu a plastových spojek Makedo vytvořit, pomalovat a osedlat vlastního koníka. Inspiraci najdou na výstavě Království za koně v Galerii města Pardubic.

Radnice

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Program: komentované prohlídky – oddací síň, Historický sál (výklad o ikonografii a výzdobě), Společenský sál (restaurátorské práce, průběh rekonstrukce), zasedací místnost rady města Pardubice.

Zámek

Památka běžně přístupná veřejnosti, 12 až 18 hodin
Program: mimořádné zpřístupnění vyhlídky na zámecké věži a kaple Tří králů,  prohlídka zaměřená na interiér a exteriér zámku jako pernštejnské rezidence (13 a 15 hodin), výstava k Roku barona A. Krause umístěná v prostorách za rytířskými sály, vstup do všech výstavních sálů a expozic, včetně krátkodobé výstavy Bomby nad Pardubicemi. Vstup v době konání akce zdarma.

Kostel sv. Bartoloměje

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Doprovodný program: fotogalerie Ze života farnosti, prohlídka Historie a její duchovní odkaz (13 a 15 hodin), koncert chrámové hudby (16 hodin)

Kostel sv. Jana Křtitele

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, 12 až 17 hodin
Doprovodný program: fotogalerie Ze života farnosti, Z historie kostela, vlastní program: pondělní večery (hudba, zpěv, krátké výklady biblických textů, literatura, diskuse…)

Kostel Bolestné Panny Marie – „Kostelíček“

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, 12 až 17 hodin
Doprovodný program: fotogalerie Z historie kostela, povídání o historii kostela a farnosti (každou celou hodinu), reprodukovaná hudba – řeckokatolické zpěvy.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, pouze mezi 13. a 15. hodinou
Program: individuální prohlídky interiéru kostela a jeho katakomb. Novinka!

Zvonice u kostela sv. Bartoloměje

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, pouze mezi 15. a 17. hodinou
Doprovodný program: fotogalerie Odlévání zvonu Arnošt, vlastní program – prohlídka zvonice (ve skupinách, maximálně 15 osob)  Novinka!

Zelená brána

Památka běžně přístupná veřejnosti.
Prohlídky pěti expozic věnovaných historii města, zpřístupnění nového výstavního prostoru v předbranní Zelené brány, vyhlídka. Snížené vstupné 15 Kč.

Židovský hřbitov

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Zpřístupnění objektu, prohlídky původních náhrobků ze 16. a 17. století ve staré části hřbitova, včetně historicky  nejstaršího náhrobku ve střední Evropě. Doprovodný program: výstava o mnohaleté historii pardubické židovské komunity, tradiční čtení ze starých židovských textů a textů známých židovských autorů, tematická venkovní výstavka provázená původní reprodukovanou lidovou židovskou hudbou a zpěvy. Program připravilo amatérské divadelní STUDIO AGNES. Vstup zdarma.

Východočeské divadlo Pardubice

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Doprovodný program: 13 a 15 hodin – Velký návštěvní den (prohlídka budovy s výkladem o historii stavby, představení jednotlivých profesí (maskéři, rekvizitáři, garderoba, herecká zkouška na jevišti…), vstupné 30 Kč, nutno předem objednat.

Východočeská galerie v Pardubicích – Dům U Jonáše

Památka běžně přístupná veřejnosti, 12 až 18 hodin
Doprovodný program: výtvarná dílna pro děti (vhodné pro věk  4–12 let, 10–12 hodin), přednáška o architektuře Prostory Východočeské galerie na zámku, v Domě U Jonáše a jejich využití v minulosti přednáší MgA. František Radek Václavík, 16 hodin. V době konání akce vstup zdarma.

Univerzita Pardubice – historická budova na nám. Čs. legií

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Komentované prohlídky nově zrekonstruované historické budovy z r. 1899 (14.30 a 15.30), odborný výklad Ing. arch. Ondřej Teplý. Součástí prohlídek bude prezentace o historii budovy. Vstup zdarma.

Machoňova pasáž

Památka běžně přístupná veřejnosti.
Doprovodný program: výstava fotografií Jana a Sáry Saudkových v nově otevřených přízemních prostorech Machoňovy pasáže, občerstvení v regionální prodejně potravin Pardubanda.

Státní okresní archiv Pardubice

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, 12 až 17 hodin
Doprovodný program: ukázky zajímavých archiválií a restaurátorských prací, prezentace videoprodukcí z historie Pardubic. Vstup zdarma.  Novinka!

Zámeček Pardubice – Larischova vila

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, 12 až 17 hodin

Unikátní zpřístupnění objektu Larischovy vily, v jejíchž sklepeních byli v průběhu druhé světové války před popravou vězněni a vyslýcháni čeští občané, včetně obyvatel obce Ležáky.
Doprovodný program: prohlídky sklepů a místností v přízemí vily (ve skupinkách ve 12, 12.30, 13, 14.30, 16.30), výstavka představující projekty organizované  Československou obcí legionářskou / celostátní systém branných závodů pro ZŠ Battlefield, celostátní systém branných závodů pro SŠ Legie, pochod po stopách ležáckých dětí Oheň (bez)naděje/, odborné přednášky: Stroje na smrt – přednáší  PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D, Historický ústav Akademie věd (13.30), Cesta ležáckých a lidických dětí – přednáší Jarmila Doležalová, badatelka, nakladatelství RONADO (15 hodin). Přednášky s videoprezentacemi proběhnou v přednáškovém sále Zámečku. Novinka!

Akce celoměstského charakteru:

Exkurze po městské památkové rezervaci s odborným výkladem PhDr. Františka Šebka (14 a 16 hodin)
Fotografická soutěž pro návštěvníky památek - fotografujte památky, umístěte je na facebook města a získejte zajímavé odměny! (více na facebookovém profilu města).


HRADY A ZÁMKY V PARDUBICKÉM KRAJI

SH Kunětická hora (www.hrad-kunetickahora.cz):

V rámci EHD bude v sobotu 6. září návštěvníkům umožněn bezplatný vstup do jinak nepřístupných pernštejnských sklepení pod hradním nádvořím s možností ochutnávky kvalitních vín včetně burčáku.

 

SH Litice (www.hrad-litice.cz):

V rámci EHD proběhnou dne 6. září mimořádné prohlídky objektu v doprovodu kastelána a odborníků pracujících na opravě hradu, mezi nimiž bude i Mgr. Zuzana Vařeková z NPÚ, ÚOP v Pardubicích. V průběhu prohlídek a přednášek bude prezentován způsob oprav dolního hradebního okruhu a restaurování omítek v hradní kapli. Objasněny budou také obecné zásady ochrany památek.

 

Soubor lidových staveb Vysočina(www.vesely-kopec.eu):

V sobotu 6. září od 10 do 15 hodin bude na Veselém Kopci probíhat tradiční posvícení, akce, která připomene lidové zvyky spojené s touto slavností. Těšit se můžeme nejen na možnost ochutnávky rozličných dobrot, ale též na bohatý kulturní program.

 

SZ Litomyšl (www.zamek-litomysl.cz):

V neděli 7. září v 11 a ve 14 hodin se budou na zámku v Litomyšli konat netradiční stavebně historické prohlídky s názvem Za příběhem zámku, které provedou zájemce o historii zámku stavebními úpravami od dob gotických, přes slavnou epochu renesance za Pernštejnů, až po barokní a klasicistní úpravy. V doprovodu památkové specialistky Ing. arch. Elišky Rackové z NPÚ, ÚOP v Pardubicích mají návštěvníci možnost kromě zámeckého divadélka z konce 18. století projít běžně nepřístupnými, avšak mimořádně autentickými prostorami zámku v Litomyšli – tzv. zámeckým mezipatrem (s pozůstatky staršího paláce), vedlejším schodištěm, renesančními sály v přízemí, ale především pod nádhernými zámeckými krovy.

Maximální počet návštěvníků ve skupině je z bezpečnostních důvodů 15 osob a prohlídky jsou fyzicky náročné, nevhodné pro děti! Prohlídku je nutné předem rezervovat na tel. 461 615 067. Cena 120 Kč za osobu (beze slev).

 

SZ Slatiňany (www.zamek-slatinany.cz):

13. a 14 září: V rámci Dnů evropského dědictví bude v provozu prohlídková trasa Pokrok nezastavíš! Jde o speciální prohlídky, při kterých projdete zámek doslova "od sklepů až po půdy". Prohlédnete si unikátně dochované technické zázemí a navštívíte hned několik zajímavých prostor, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Za příznivého počasí vystoupáte na vyhlídkový ochoz velké zámecké věže s výhledem do kraje. Na závěr vstoupíte dřevěnou krytou chodbou do soukromé knížecí oratoře v kostele sv. Martina.

Časy prohlídek: hodinová prohlídka s průvodcem se koná vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Doporučujeme vstupenky rezervovat na tel. čísle 469 681 112. Vstupné: plné 120 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 330 Kč.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.

Kontakt:

  • Mgr. Zuzana Růžková, NPÚ, ÚOP v Pardubicích (pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka), tel.: 724 663 648


Metadata ke zprávě

Vloženo
3.9.2014 11:51
Vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, architektura, Dny evropského dědictví (EHD), památky a veřejnost, prezentace NPÚ
číslo
15103
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit