ÚOP v Pardubicích
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Tajemný hrad povstává z prachu jako fénix z popela. Obnova hradu Brandýs nad Orlicí soutěží za Pardubický kraj o cenu Patrimonium pro futuro

28.8.2014 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
Hrad Brandýs nad Orlicí v 90. letech 19. století, 160x101
Záchranné práce probíhající loni v oblasti jihovýchodního torza zříceniny hradu v Brandýse nad Orlicí byly vyhodnoceny jako nejlepší příklad záchrany a obnovy památky v Pardubickém kraji za rok 2013. Jako takové byly nominovány do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jehož cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

Jihovýchodní část hradního jádra byla nejohroženější partií stavby. Torzo konstrukce, které je často v literatuře interpretováno jako věž, ačkoli zřejmě šlo o stavbu mladšího renesančního paláce, bylo ve velice špatném stavu, staticky bylo výrazně narušené a podle statického posudku renomované firmy nebylo možné konstrukci uchránit před zkázou. Vlastník přesto v úzké spolupráci s pracovníkem památkové péče a projektantem předem odepsanou část hradu, která tvoří výraznou dominantu památky, zachránil. Nominaci hradu v Brandýse nad Orlicí je tedy třeba vnímat nejen jako uznání vysoké kvality provedení záchranných prací, ale také jako vyjádření úcty vlastníkovi hradu, kterým je město Brandýs nad Orlicí, a Sdružení pro záchranu hradu Brandýsu nad Orlicí za jejich mnoholeté úsilí o záchranu této památky. „Velmi si vážíme ocenění, kterého se nám nominací na cenu Patrimonium pro futuro dostává. Chápeme to jako ocenění práce všech, kterým leží na srdci zachování kulturního dědictví města. Především je to Sdružení pro záchranu hradu Brandýsu nad Orlicí, jehož členové tuto akci nastartovali, zajistili odborné studie a přesvědčili i některé liknavé zastupitele o nezbytnosti záchrany. Poděkování patří i NPÚ, uzemnímu odbornému pracovišti v Pardubicích a tajemníkovi MěÚ Mgr. Jaromíru Šebetkovi, jehož rukama prochází úmorná mravenčí papírová práce při komunikaci s úřady,“ uvedl starosta města Petr Tomášek.

Město získalo na zajištění stavebně konzervačních prací část financí díky dotaci z havarijního programu Ministerstva kultury České republiky. Práce spočívaly ve statickém a stavebním zajištění jihovýchodního jádra, jež hrozilo bezprostředním zřícením, a zahrnovaly také fotogrammetrické zaměření hradu, které zachytilo členitý objekt do nejmenších detailů. Posléze byla prostudována dobová ikonografie hradu a jako jediné možné řešení zabezpečení objektu se ukázalo jeho navrácení do stavu z počátku 20. století, kdy ještě šlo o stabilní a poměrně masivní konstrukci. Při realizaci obnovy byl kladen velký důraz na způsob zdění, byl použit vizuálně shodný kámen a malta, jejíž složení napodobuje složení historické malty. Na obou lících zdiva byly rovněž imitovány hrubé omítek chránící dochované lícové zdivo. Struktura a hrubost omítek byla zvolena podle dochovaných fragmentů a jejich rozsah byl proveden podle ikonografie ze 40. let 20. století. „Torzo zdiva včetně původní materie tak bylo staticky zajištěno a zachráněno pro další generace. Je třeba zdůraznit, že stavebně konzervační práce byly provedeny na vysoké úrovni - jak po projekční, tak po řemeslné stránce,“ uvedla Mgr. Zuzana Vařeková z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích.

Klíčovou roli v procesu záchrany sehrálo výše zmiňované Sdružení pro záchranu hradu v Brandýse nad Orlicí, které systematicky sbírá a třídí prameny o historii a stavebním vývoji hradu, jehož počátky můžeme zřejmě datovat již na konec 13. století. Členové sdružení dokonce zajistili vlastními silami provedení kvalitní operativní dokumentace. Zachránu této památky a její zpřístupnění veřejnosti vnímají ostatně jako určité poslání. „Před deseti lety jsme se vydali na značně trnitou cestu, jejíž konec je v nedohlednu, poněvadž péče o kulturní památku typu hradní zříceniny nespočívá jen v záchraně a renovaci, nýbrž v dlouhodobé kontinuální péči o památku. Přesto jsme přesvědčeni, že je nezbytné v tomto úsilí vytrvat. Pro nás není záchrana brandýského hradu splněním snu pošetilých bláznů, nýbrž jasným testem kulturnosti české společnosti. My sami vnímáme celý průběh záchranných prací i jako určitý proces poznávání sama sebe a pochopení těch druhých, odkud jdeme a kam směřujeme jako společnost, respektive jaký odkaz o své kulturnosti chceme přenechat budoucím generacím. Jen stěží by v budoucnu měly úctu k hodnotám, které vytváříme dnes, jestliže bychom my sami pohrdali kulturním dědictví z období gotiky a nesnažili se o jeho záchranu a předání dalším generacím,“ dodal Bc. Michal Slánička, předseda Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí.

V soutěžní kategorii záchrana a obnova památky se zřícenina hradu v Brandýse nad Orlicí utká o vítězství s nominanty dalších pracovišť NPÚ, jimiž jsou:

Pardubický kraj má v soutěži o cenu NPÚ ještě jednoho „adepta“ – do kategorie prezentace hodnot kulturního dědictví byla nominována publikace Sgrafita zámku v Litomyšli, jedna z mála uceleným interdisciplinárních monografií, která ve sféře památkové péče či památkové obnovy v České republice vznikla. Více informací o nominaci a o knize je uvedeno v samostatné tiskové zprávě.

O vítězích jednotlivých kategorií bude v průběhu léta rozhodovat komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady NPÚ, ICOMOS (International council on Monuments and Sites) a dalších spolupracujících institucí, kteří vypracují posudky na jednotlivé vítěze krajských kol a na společném zasedání za předsednictví generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové informace vyhodnotí a navrhnou vítěze. „Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro je pro nás příležitostí podpořit vlastníky a další, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Rádi bychom tímto způsobem ocenili všechny, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování. Věříme, že ocenění bude podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti,“ vysvětlila Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Cenu v podobě diplomu a pamětní plakety, jejíž podobu navrhli studenti Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, předá generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková dne 23. září na zámku v Nebílovech. Výherci jednotlivých kategorií navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.

Kontakt:

  • Mgr. Zuzana Růžková, NPÚ, ÚOP v Pardubicích (pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka), tel.: 724 663 648


Metadata ke zprávě

Vloženo
28.8.2014 12:37
Vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
architektura, obnova památek, prezentace NPÚ
číslo
15076
Galerie obrázků

Obnova zříceniny hradu v Brandýse nad Orlicí

dne
28. 8. 2014
Možnosti řazení

Hrad Brandýs nad Orlicí, Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Pardubicích

dne: 28. 8. 2014

Jihovýchodní torzo hradního jádra - před obnovou, Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Pardubicích

dne: 28. 8. 2014

Jihovýchodní torzo hradního jádra - po obnově, Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Pardubicích

dne: 28. 8. 2014

Jihovýchodní torzo hradního jádra - po obnově, Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Pardubicích

dne: 28. 8. 2014

Jihovýchodní torzo hradního jádra - po obnově, Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Pardubicích

dne: 28. 8. 2014
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit