ÚOP v Pardubicích
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vyjádření Národního památkového ústavu k nepravdivým informacím

21.8.2014 | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
Příhrádek, autor - Milan Krištof 159x106
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích by rád uvedl na pravou míru tvrzení zveřejněná v deníku Právo dne 20. 8. 2014, která jsou zcela v rozporu se skutečností.

Rádi bychom tímto přispěli ke zklidnění vypjaté situace, o což ostatně usilujeme průběžně a dlouhodobě.

Zveřejněné informace se týkají přesunu zaměstnanců a registratur s dokumentačními fondy, spisovnami a specializovanými spisovnami z budovy čp. 21 v Zámecké ulici v Pardubicích. Stěhování do nově zrekonstruovaných prostor, které byly připraveny pro potřeby této části zaměstnanců pardubického územního odborného pracoviště, se uskuteční ve čtvrtek 21. srpna. Považujeme za důležité zopakovat, že opuštění budovy čp. 21 je jednou z reakcí Národního památkového ústavu na pokyn Ministerstva kultury ČR, jež v roce 2013 v souvislosti s hledáním úspor ve státním rozpočtu vyzvalo své příspěvkové organizace k racionalizaci správy nemovitého majetku a zbavení se tzv. nepotřebného majetku, a bylo plánováno již od loňského roku.

Stěhování předcházela odborná analýza, která byla pro tuto příležitost zpracována. V průběhu uplynulých měsíců proběhla rovněž jednání, jejichž cílem bylo zajistit, aby byla zvolena taková varianta dislokace, jež bude reflektovat provázanost pracovní činnosti některých zaměstnanců a četnost práce s dokumentačními a archivními fondy. Vzhledem ke stávajícímu množství zaměstnanců a počtu administrativních budov pracoviště a náklady s tím souvisejícími je realizovaná varianta nejvýhodnějším řešením z hlediska ekonomického i provozního.

Po opuštění budovy čp. 21 v Zámecké ulici v Pardubicích bude Národní památkový ústav postupovat v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (ZMS). Nejprve tedy bude realizováno vnitřní nabídkové řízení v rámci NPÚ, následně budou osloveny s nabídkou bezúplatného převodu další organizační složky státu a státní organizace. Tento postup je jediný možný, který nám zákon ukládá. Spekulace ohledně prodeje domu či jeho postoupení realitní kanceláři jsou tedy naprosto neopodstatněné.

Rozhodně pak odmítáme tvrzení, že ředitelka pracoviště Naděžda Pemlová (nikoli Nataša Pemlová, jak bylo chybně uvedeno) „se odmítla na toto téma bavit a redakci odkázala na tiskovou mluvčí v Sychrově na Liberecku“. Ředitelka NPÚ, ÚOP v Pardubicích během svého telefonického rozhovoru směřovala pana redaktora Zdeňka Seinera na tiskovou mluvčí NPÚ, ÚOP v Pardubicích, kterou ovšem redakce nijak nekontaktovala. Chybně je také v textu uvedena suma milion korun, na niž byly vyčísleny opravy budovy čp. 21 - reálná suma zdaleka nedosahovala ani poloviny uvedené částky.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Pardubickém kraji poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, tzn. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Naše pracoviště zpracovává též návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, jednou ročně vydává svůj sborník a organizuje přednášky pro veřejnost i programy pro školní kolektivy. Další informace najdete na www.npu.cz.

Kontakty

  • Mgr. Naděžda Pemlová, ředitelka NPÚ, ÚOP v Pardubicích, pemlova.nadezda@npu.cz, tel.: 724 474 692
  • Mgr. Zuzana Růžková, pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka NPÚ, ÚOP v Pardubicích, ruzkova.zuzana@npu.cz, tel.: 724 663 648


Metadata ke zprávě

Vloženo
20.8.2014 16:58
Vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
-
Témata
organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
15036
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit