ÚOP v Pardubicích
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Pardubicích

Přehled konzultačních hodin pro veřejnost

Konzultační hodiny na územním odborném pracovišti

  • Zámek, čp. 5, Pardubice
  • po telefonické dohodě

Kontakty na pracovníky

Konzultace na městských úřadech a v terénu

  • Konzultace se konají podle správní působnosti pověřených obcí s rozšířenou působností (ORP) na městských úřadech.
  • Při řešení komplikovaných případů zajíždějí zaměstnanci NPÚ-ÚOP v Pardubicích s referenty pověřených obcí v případě nutnosti na příslušné místo.
  • Pracovníci ORP operativně vyřizují rovněž žádosti se zřetelem na aktuální úkoly v terénu.

 

Potřebuji konzultaci s památkáři, na koho se mám obrátit?

Čím se zabývá Oddělení EDIS?