NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Káraný. Výklenková kaple z někdejší poustevny sv. Václava se sochami andělů Radostné a Žalostné smrti

Téma: Významné soubory, Významní donátoři
Středočeský kraj
Káraný, kaple sv. Václava, celkový pohled

Datace: kaple – 1696, sochy andělů – před 1712
Autor: kaple – neznámý, sochy andělů – Matyáš Bernard Braun
Donátor: František Antonín hrabě Špork
Materiál: jemnozrnný světle až sytě okrový pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 16802/2-1867

Z někdejšího rozsáhlého komplexu poustevny sv. Václava, jež byla součástí souboru pousteven zakládaných tehdejším majitelem panství Lysá, hrabětem Františkem Antonínem Šporkem, na přelomu 17. a 18. století, dnes zůstala pouze výklenková kaple a dvojice soch andělů-světlonošů představujících Žalostnou a Radostnou smrt v nadživotní velikosti, stojící na samostatných hranolových soklech. Areál poustevny sv. Václava byl hrabětem situován na rozhraní někdejších panství Lysá a Brandýs nad Labem. Stávající kompozice trojčlenného souboru vznikla až po zrušení poustevny ve 30. letech 18. století. Místo samo – rozcestí cest do Lysé, do Brandýsa a do Čelákovic – však zůstalo zachováno.

Výklenková kaple je rámována pilastrovou edikulou s kompozitními hlavicemi, které vynášejí redukované kladí a segmentový fronton. Plochy ve cviklech čelní stěny kaple zdobí drobnolistý akantový dekor. V hlubokém výklenku kaple vyzděné z pravidelných pískovcových kvádrů je osazen kamenný reliéf v oblamovaném obrazovém rámu, jenž je jakýmsi průhledem do jiné časové roviny, v níž se před našimi zraky právě odehrává výjev Zavraždění sv. Václava. V dolní polovině obrazu vidíme, jak se sv. Václav v poslední naději možnosti záchrany chytá klepadla kostelních dveří a zároveň už s odkrytou hrudí pokorně přijímá smrt z rukou vraha. V horní polovině výjevu se otevírají nebesa a andílek přináší světci palmovou ratolest, jenž je symbolem jeho mučednické smrti a zároveň symbolem jeho vítězství nad smrtí, protože tím, že svým životem i smrtí následoval Krista, se mu otevírají brány nebeské a v okamžiku ztráty života pozemského, získává život ve věčné blaženosti na nebesích.

Téma smrti zachycené na reliéfu v kapli dále rozvádějí obě postavy andělů stojící na hranolových soklech, zdobených dnes jen torzálně dochovanými malovanými nápisy, které podobně jako v případě soch okolo farního kostela nebo v zámeckém parku v Lysé nad Labem, významně doplňovaly a upřesňovaly obsahové sdělení daného sochařského díla. Líbezné postavy andělů efébů s větrem rozčeřenými vlasy a rozevlátými okraji suknic, stojící zlehka na kamenných oblacích, přidržují zvláštní nádoby s hlubokými výklenky rámovanými lasturami sloužícími k umístění věčného světla a spolu s nimi lebky korunované v případě anděla Žalostné smrti trnovou korunou a v případě anděla Radostné smrti květinovým věncem. Trnová koruna na lebce anděla Žalostné smrti tu není odkazem na Kristovu Oběť na kříži, ale na zatížení duše hříchem. Člověka, který zemřel náhle, a neměl tak možnost  vyzpovídat se ze svých hříchů a usmířit se s Bohem, čekal po smrti v tom lepším případě pobyt v očistci, v tom horším věčné zatracení v pekle.

Celkové kompoziční i modelační řešení andělských soch těsně navazuje na dílo génia evropského barokního sochařství a zakladatele jeho expresivně-dynamické formy, Gian Lorenza Berniniho, a řadí tak tyto sochy k nejlepším a nejzajímavějším sochám Matyáše Bernarda Brauna. Sochy andělů Radostné a Žalostné smrti z Lysé patří mezi ta díla českého barokního sochařství, která se sochařskou kvalitou vyrovnají sochám vzniklým v Mekce barokního sochařství, v Římě.

Bohužel i teto mimořádně kvalitní soubor se podobně jako mnohé jiné kamenosochařské objekty umístěné v krajině stává terčem útoků vandalů. Nápisy, které se na soklech soch i ve výklenku kaple ocitly v roce 2006 navíc celý soubor poškodily poměrně záhy po celkovém restaurování, které celému souboru znovu navrátilo jeho někdejší krásu.

Text: Kateřina Adamcová

Foto: Vojtěch AdamecDalší údaje

okres
Nymburk
souřadnice
50.180196,14.734898
Galerie fotografií

Káraný, okr. Nymburk. Výklenková kaple z někdejší poustevny sv. Václava se sochami andělů Radostné a Žalostné smrti

foto
Vojtěch Adamec
dne
11. 4. 2011
Možnosti řazení

Káraný, okr. Nymburk. Výklenková kaple z někdejší poustevny sv. Václava se sochami andělů Radostné a Žalostné smrti

:: Graffiti v interiéru kaple
dne: 11. 4. 2011
foto: Vojtěch Adamec

Káraný, okr. Nymburk. Výklenková kaple z někdejší poustevny sv. Václava se sochami andělů Radostné a Žalostné smrti

:: Celkový pohled
dne: 11. 4. 2011
foto: Vojtěch Adamec

Káraný, okr. Nymburk. Výklenková kaple z někdejší poustevny sv. Václava se sochami andělů Radostné a Žalostné smrti

:: Nápis na soklu anděla Radostné smrti
dne: 11. 4. 2011
foto: Vojtěch Adamec

Káraný, okr. Nymburk. Výklenková kaple z někdejší poustevny sv. Václava se sochami andělů Radostné a Žalostné smrti

:: Socha anděla Žalostné smrti
dne: 11. 4. 2011
foto: Vojtěch Adamec

Káraný, okr. Nymburk. Výklenková kaple z někdejší poustevny sv. Václava se sochami andělů Radostné a Žalostné smrti

:: Socha anděla Radostné smrti
dne: 11. 4. 2011
foto: Vojtěch Adamec

Káraný, okr. Nymburk. Výklenková kaple z někdejší poustevny sv. Václava se sochami andělů Radostné a Žalostné smrti

:: Nápis na soklu anděla Žalostné smrti
dne: 11. 4. 2011
foto: Vojtěch Adamec