Přejít na: Obsah | Konec stránky

Tisková zpráva: Setkání k výzkumnému projektu Morové sloupy v českých zemích (1995 – 2010)

3.5.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Praha
11-04-27-Morove-sloupy-setkani-02-Skalicky 79x119
Dne 27. dubna 2011 proběhlo v reprezentačních prostorách Ledebourského paláce, sídla NPÚ ÚP v Praze, setkání řešitelů, spolupracovníků a příznivců dlouhodobého výzkumného projektu Ministerstva kultury České republiky „Morové sloupy v českých zemích (1995 – 2010)“.

Podpora výzkumnému projektu skončila ze strany MK ČR v loňském roce 2010. Za tu dobu se jeho autorům podařilo významně přispět k upřesnění a ucelení obrazu problematiky mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v Čechách. Důkladné poznání těchto často dosud opomíjených památek a jejich hodnot může podle autorů napomoci k jejich lepší ochraně i péči o památky samotné. U příležitosti ukončení projektu a úspěšného obhájení závěrečné zprávy (oponenty byli mj. Prof. PhDr. Ivo Kořán, Csc. a Prof. PhDr. et Ing. Jan Royt) považovali autoři projektu za vhodné poděkovat formou setkání mnoha spolupracovníkům a současně zhodnotit výsledky zatím dokončené práce i vytýčit směr dalšího bádání.

Na začátku setkání přivítal přítomné hlavní řešitel a tvůrce programového projektu PhDr. Vratislav Nejedlý, Csc. Ve svém úvodním příspěvku připomněl samotné začátky projektu a počáteční spolupráci se svým kolegou prom. historikem Milošem Suchomelem. Během let trvání projektu probíhaly intenzivní průzkumové, fotodokumentační, archivní a další odborné práce. PhDr. V. Nejedlý zdůraznil, že tvůrci projektu se vždy snažili soustředit dostatečné množství informací pro to, aby mohlo být na odpovídající úrovni argumentováno ve prospěch památek. Prioritním cílem řešitelů bylo, aby se informace shromážděné během výše uvedených prací co nejdříve a v co největším rozsahu dostaly k odborné i laické veřejnosti. Proto jako nedílná součást celého řešení výzkumného projektu zabývajícího se souborem mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v Čechách průběžně vznikaly odborné publikace. Za patnáct let řešení úkolu bylo zatím vydáno (vedle množství drobnějších studií či odborných zpráv) celkem patnáct samostatných publikací zabývajících se světeckými sloupy a pilíři v Čechách. Odborné práce během let realizovali pracovníci Národního památkového ústavu – ústředního pracoviště v Praze s pomocí mnoha dalších institucí i jednotlivců (pracovníci okresních archivů, městských a obecních úřadů, muzeí; starostové, kronikáři a duchovní správci v obcích, v nichž se sloupy a pilíře nacházejí; místní obyvatelé a další).

Ve svém následujícím příspěvku zhodnotil PhDr. V. Nejedlý spolupráci kmenových řešitelů projektu a připomněl několika snímky staršího data atmosféru prvních společných cest za poznáním mariánských, trojičních a dalších sloupů a pilířů ve druhé polovině 90. let 20. století. Během let prošla spoluprací na projektu kromě výše zmíněných řada dalších odborníků. Na archivních rešerších pracovali či stále pracují mj. PhDr. Pavel Zahradník, Mgr. Zdenka Gláserová Lebedová, PhDr. Irena Bukačová a Mgr. Pavel Suchánek, PhD. Technologickou část projektu postupně zajišťovali Ing. Zuzana Slížková, Ing. Ivana Maxová a Ing. Petr Kuneš. Hlavním fotografem byl po celou dobu Jan Lebeda, s fotodokumentací však pomáhali i další, např. Mgr. Václav Podestát. Dalšími spolupracovníky za odbornou část byli v průběhu let prom. historik Miloš Suchomel, Mgr. Kateřina Adamcová, PhD. a PhDr. Viktor Kovařík. Správcem rozsáhlé databáze je BcA. Petr Gláser. Zajímavým momentem v promítaných snímcích bylo srovnání restaurátorských postupů používaných v restaurátorské praxi v Dolních Rakousích s postupy používanými v českých zemích. Řešitelé projektu v rámci autorských i vývojových komparací těchto památek v jižních Čechách totiž podnikli v roce 2007 několikadenní pracovní cestu do Rakouska, během které získali podnětný studijní materiál. Výběrem snímků pokračoval PhDr. V. Nejedlý až do současnosti, kdy tým řešitelů a spolupracovníků dokončuje práci na soupisu a knižní publikaci předmětných památek v Ústeckém kraji, která vyjde během druhé poloviny tohoto roku.

V závěru milého setkání byla všemi účastníky konstatována vůle pokračovat v práci na projektu prozatím i bez další podpory ze strany Ministerstva kultury ČR. PhDr. V. Nejedlý seznámil přítomné s aktuálně podanou žádostí na Grantovou agenturu Akademie věd ČR. Ke zdárnému dokončení celého projektu na území Čech chybí totiž doposud zpracování soupisu ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praze, rozpracován je soupis předmětných památek v Plzeňském kraji.

:: Tisková zpráva ke stažení: zde

Publikace Mariánské, trojiční další světecké sloupy


Kontakty:

PhDr. Viktor Kovařík, odd. restaurování, kovarik@up.npu.czMetadata ke zprávě

Vloženo
3.5.2011 11:28
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
analýza památek, dokumentace památek, drobné památky v krajině, odborná sdělení, popularizace, sochařství
číslo
7398
Galerie obrázků

Setkání k výzkumnému projektu Morové sloupy v českých zemích (1995 – 2010)

foto
Petr Gláser, Petr Skalický, Viktor Kovařík
dne
27. 4. 2011
Možnosti řazení

Pohled do reprezentačních prostor Ledebourského paláce, sídla NPÚ ÚP v Praze, při setkání řešitelů, spolupracovníků a příznivců výzkumného projektu Ministerstva kultury České republiky „Morové sloupy v českých zemích“ dne 27.4.2011.

dne: 27. 4. 2011
foto: Petr Gláser

Část řešitelů, spolupracovníků a příznivců výzkumného projektu „Morové sloupy v českých zemích“ před sloupem se sochou Panny Marie Immaculaty na Hradčanském náměstí v Praze dne 27.4.2011.

dne: 27. 4. 2011
foto: Petr Skalický

Dvojice původců projektu „Morové sloupy v českých zemích“, prom. historik Miloš Suchomel a PhDr. Vratislav Nejedlý, Csc., na Nových zámeckých schodech dne 27.4.2011.

dne: 27. 4. 2011
foto: Viktor Kovařík
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit